Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Zuid-Afrikaanse leeuwen in gevangenschap verwilderen: Oplossing of valse profetie?

Stampersgat, 24 juni 2023
 
Het verantwoordelijke Ministerie in Zuid-Afrika kondigde in 2021 aan een einde te willen maken aan de fokindustrie van leeuwen in haar land. Sindsdien is er een krachtige lobby gaande vanuit de leeuwen fokkers om de industrie toch in stand te kunnen houden. Zo is er net een studie gepubliceerd waarin gesteld wordt dat gefokte leeuwen, verwilderd kunnen worden en vervolgens uitgeplaatst in het wild. Dat zou de hele industrie een bestaansrecht geven.
 
Volgens een artikel gepubliceerd door Xtinct Magazine, stuit minister Creecy op aanzienlijke weerstand van de fokkers en jagers nadat deze opdracht hadden gegeven voor een promotieonderzoek om aan te tonen dat in gevangenschap gefokte leeuwen opnieuw in het wild kunnen worden gezet.
 
Deze studie werd uitgevoerd door de Free State University op een niet nader genoemd terrein in de provincie Limpopo. Het proefschrift beweert dat "de studie niet bedoeld was om het fokken van leeuwen in gevangenschap te rechtvaardigen, maar de potentiële waarde van dergelijke leeuwen werd beoordeeld" en concludeert dat "in gevangenschap gefokte leeuwen kunnen worden beschouwd als grondleggers voor herintroductieprogramma's, waar wilde populaties zijn verdwenen of moeten worden vergroot in specifieke omstandigheden.”

Ongeacht of het proefschrift bewijs levert dat het opnieuw verwilderen van leeuwen in gevangenschap ondersteunt, het proefschrift werpt een meer prangende vraag op: willen of moeten we dat het opnieuw verwilderen van in gevangenschap gefokte leeuwen plaatsvindt in Zuid-Afrika (of elders), vooral wanneer er al beperkte ruimte is voor de huidige metapopulatie van wilde leeuwen?
 
Ten eerste stellen natuurbeschermers en NGO's zoals Endangered Wildlife Trust (EWT) en Panthera terecht vraagtekens bij de genetische problemen van het fokken van leeuwen in gevangenschap. Ten tweede hebben andere organisaties standvastig hun bezorgdheid geuit over het welzijn van in gevangenschap gefokte leeuwen. En ten derde hebben reisorganisatoren ook aangevoerd dat het fokken van leeuwen in gevangenschap en de jacht op blik grote risico's vormen voor de internationale reputatie van Zuid-Afrika als een bestemming die ethische en verantwoorde toeristische activiteiten aanbiedt. Deze zorgen zijn niet onbelangrijk en om deze redenen staan ​​de meeste landen in Afrika het
fokken van leeuwen in gevangenschap niet toe.
 
Ook wij als SPOTS sluiten ons aan bij de eerder beschreven bezwaren. Het probleem van de wilde leeuw is met name dat er te weinig leefgebied is. En dat is dus niet op te lossen door gefokte leeuwen uit te plaatsen.
 
Lees het volledige stuk via Xtinct Magazine hier.