Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Zuid-Afrika kondigt nieuwe plannen aan om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe fokcentra voor leeuwen worden opgericht

Stampersgat, 4 november 2023

In 2021 kondigde het verantwoordelijke Ministerie in Zuid-Afrika aan te stoppen met de fokindustrie van leeuwen in hun land. Zuid-Afrika heeft naar schatting zo’n 10.000 gefokte leeuwen binnen haar landsgrenzen. Ter vergelijking; er zijn naar schatting nog zo’n 3000 wilde leeuwen in Zuid-Afrika. De gefokte leeuwen worden van hun geboorte tot aan hun dood, commercieel uitgebuit.

Welpjes worden al vroeg verwijderd bij hun moeder om ingezet te worden in toerisme. Veel mensen willen graag een foto van zo’n schattige leeuwenwelp. Ook vrijwilligers worden ingezet om voor het hulpeloze diertje te zorgen; een vrijwilliger betaalt hiervoor al snel EUR 500,- per week. Wanneer de leeuwen iets ouder zijn en minder knuffelbaar, kunnen toeristen met ze wandelen. En bij het volwassen worden, wordt het dier afgeschoten in de beruchte canned hunting. Als sluitstuk wordt het skelet van de leeuw geëxporteerd naar vooral Azië waar het geliefd is als vervanger van de tijger in traditionele Chinese medicijnen (TCM). 

​Zuid-Afrika kwam meer en meer onder vuur te liggen door deze vreselijke industrie. Ook SPOTS heeft zich hiertegen hard gemaakt. Jarenlang hebben we campagnes gevoerd om dit soort toeristische attracties, en het daaraan gekoppelde dierenleed, bij een groter publiek bekend te maken. We zorgden ervoor dat de Nederlandse reisorganisaties (verenigd in ANVR) dit soort excursies niet meer aanbieden en we zetten het ook op de politieke agenda. Internationaal werken wij samen met veel andere stichtingen op dit onderwerp middels de lion coalition. Al deze internationale druk leidde er toe, zoals boven al aangegeven, dat de  verantwoordelijke Minister Creecy in 2021 aankondigde dat deze industrie moest stoppen. Nu is het wachten op een uitfaseringsplan van deze industrie en de vele duizenden leeuwen.

Recent maakte de Minister nieuwe plannen bekend. Die moeten voorkomen dat nieuwe fokcentra voor leeuwen opgericht worden. Al met al staan in haar voorstellen veel zinnige dingen en is het fijn te zien dat deze Minister echt stappen wil ondernemen. Er zijn ook enkele zorgen zoals het opnemen van enkele uitzonderingen. Zo zouden er wel nieuwe fokcentra opgericht kunnen worden als deze ‘a public function’ hebben. Maar wat houdt dat in en zorgt dit er niet voor dat er weer loopholes gevonden worden?

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen en nemen we verdere acties indien nodig.

Foto: welpjes worden al op jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald. Dat is dierenleed voor moeder en welp want normaliter blijven ze zo’n anderhalf jaar bij elkaar. Het ‘voordeel’ van zo’n vroege scheiding is dat de moeder weer snel krols wordt en dus nieuwe welpen kan voortbrengen. Het jonge welpje is volstrekt hulpeloos en dus afhankelijk van mensen. Daarop is een heel verdienmodel gebaseerd zoals betaald vrijwilligerswerk.