Verenigde Arabische Emiraten (VAE) keuren nieuwe wetgeving m.b.t. het verbeteren van het welzijn van in gevangenschap levende gevaarlijke dieren goed

Stampersgat, 8 april 2019
 
De nieuwe regelgeving is een stap in de goede richting en is een aanvulling op een wet uit 2016 waarin staat dat alleen dierentuinen, natuurparken, circussen, fokcentra en onderzoekscentra gevaarlijke, wilde of exotische dieren mogen houden. Regels die bepalen hoe gevaarlijke dieren moeten worden verzorgd en gehouden in de VAE, zijn goedgekeurd in een poging misbruik en handel aan te pakken.
 
In 2016 keurde de VAE een wet goed die het bezit van gevaarlijke, wilde of exotische dieren verbood, behalve door erkende dierentuinen, wildparken, circussen, fok- en onderzoekscentra. Het herriep ook vergunningen die zijn afgegeven aan andere autoriteiten om dergelijke dieren te importeren. Het kabinet heeft nu gedetailleerde wettelijke voorschriften goedgekeurd, met 12 artikelen waarin de vereisten voor het vervoer van gevaarlijke dieren en hun accommodatie zijn vastgelegd, evenals maatregelen voor hun inbeslagname, verzorging en verwijdering.
 
Dr. Susan Aylott, die Animal Welfare Abu Dhabi oprichtte en runt, verwelkomde de voorschriften. "Het is een geweldige wet voor iedereen", zei dr. Aylott. "Het is een geweldig initiatief dat laat zien dat we een diervriendelijke natie zijn die het milieu respecteert en iedereen die erin leeft. We hebben een verplichting om dieren te beschermen en te behouden. "

De wet zegt dat gevaarlijke dieren moeten worden voorzien van diergeneeskundige zorg, waaronder vaccinaties, en in een geschikte omgeving moeten worden gehouden. Autoriteiten zullen dieren die verdwaald zijn, in de steek gelaten zijn, of in een omgeving zonder vergunning in beslag nemen.  Dieren die door de autoriteiten in beslag worden genomen, zullen worden voorzien van veterinaire hulp, revalidatie en worden teruggestuurd naar een geschikte omgeving of worden vrijgelaten in een reservaat in de VAE, aldus de voorschriften. Bovendien mogen gevaarlijke dieren niet worden gebruikt in openbare tentoonstellingen, wedstrijden of shows of advertenties zonder toestemming van de autoriteiten.

Er moet ook toestemming worden gevraagd om ze over te dragen, hetzij binnen de VAE, of tijdens doorreis door het land. Het gebruikte transport moet voldoen aan eisen die zijn opgesteld om te zorgen dat dieren worden verzorgd in een schone en geventileerde omgeving.

Het blijft legaal om gevaarlijke dieren in circussen in de VAE te gebruiken, op voorwaarde dat ze zijn goedgekeurd zijn door het Ministerie van Klimaatverandering en Milieu.

Lees hier het volledige artikel.