Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Leeuwen stroperij escaleert dankzij grote vraag naar de klauwen en tanden

Stampersgat, 18 januari 2020
 
Er komt steeds meer bewijs naar voren van gerichte stroperij naar lichaamsdelen van leeuwen, voornamelijk gericht op tanden en klauwen. Dit is een enorme groeiende bedreiging voor wilde leeuwenpopulaties in Afrika.
 
De Panthera-studie levert bewijs voor een opkomende bedreiging voor het behoud van Afrikaanse leeuwen: de gerichte stroperij van leeuwen voor met name tanden en klauwen. De studie waarschuwt dat deze groeiende dreiging verwoestende gevolgen kan hebben voor leeuwenpopulaties.  
 
De studie werd uitgevoerd in het Mozambikaanse deel van het Greater Limpopo Transfrontier Conservation Area - waaronder het Kruger National Park in Zuid-Afrika. De gerichte stroperij van leeuwen voor lichaamsdelen was goed voor 61% van de sterfgevallen in het Limpopo National Park en voor 35% van alle sterfgevallen in een groter gebied. De onderzoekers vonden ook dat vergeldingsdoden voor vee-conflicten 51% van de totale sterfte uitmaakte en in 48% van deze gevallen werden lichaamsdelen verwijderd. Deze cijfers tonen aan dat mens/wildlife conflicten dus een hele belangrijke oorzaak is van het feit dat leeuwen uitsterven.

Eerder zijn soortgelijke conclusies gemeld van het Greater Limpopo Carnivore-programma, die deelnamen aan dit Panthera-onderzoek. De studie legde het verband tussen de escalatie in stroperij van wilde leeuwen en de toenemende export van in gevangenschap gefokte leeuwenskeletten en lichaamsdelen in Zuid-Afrika, die sinds 2007 exponentiële groei heeft laten zien. Deze handel voedt een groeiende markt in Azië voor luxeproducten, zoals wijn met leeuwenbotten. Hierbij worden steeds vaker plaats leeuwenbotten gebruik in plaats van tijgerbotten omdat tijgerbotten ook al steeds schaarser worden.
 
De populatie leeuwen is de afgelopen 21 jaar in Afrika met naar schatting 43% afgenomen en hun leefgebied is de afgelopen 50 jaar met 75% afgenomen. De achteruitgang is voornamelijk veroorzaakt doordat er minder prooien zijn en afname van het leefgebied komt grotendeels door toename van veehouders. De studie merkt ook op dat niet-duurzame trofeejacht ook verantwoordelijk zijn voor de afname van de leeuwenpopulatie.
 
Dr. Paul Funston, directeur van het leeuwenprogramma van Panthera, verklaarde: “We hopen dat deze studie de wereldwijde gemeenschap voor natuurbehoud en alle regeringen die deelnemen aan de handel in leeuwenbotten en lichaamsdelen waarschuwt voor de ernstige bedreigingen die het met zich meebrengt. We hebben de tol gezien die deze handel heeft gehad op andere wilde kattensoorten en moeten daarom waakzaam zijn over de invloed die het heeft op aanwezig van leeuwen in Afrika. ”
 
Lees hier het volledige artikel.