Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Leeuwen door stropers vergiftigd voor lichaamsdelen

Stampersgat, 16 augustus 2023
 
South African National Parks (SAN Parks) heeft bevestigd dat in de periode van januari 2020 tot juni 2023 ten minste 8 leeuwen in het noordelijke deel van het Kruger Park bewust zijn vergiftigd door stropers. De stropers hebben grote delen van het lichaam van de dieren afgehakt. Van deze lichaamsdelen worden vervolgens drankjes gemaakt die in de zwarte magie (muti) als heilzaam worden gezien. Traditionele dokters of genezers gebruiken de lichaamsdelen om drankjes voor lokale klanten. Ook worden de lichaamsdelen naar Azië gesmokkeld en voor enorme bedragen aan dealers verkocht.  
 
In 2020 berichtte wij al over de ontwikkeling van de toenemende mate van het vergiftigen van leeuwen voor lichaamsdelen.  Dit is een enorme groeiende bedreiging voor wilde leeuwenpopulaties in Afrika.
 
Onder andere de Panthera-studie waaraan we destijds refereerden levert bewijs voor een opkomende bedreiging voor het behoud van Afrikaanse leeuwen: de gerichte stroperij van leeuwen voor met name tanden en klauwen. De studie waarschuwt dat deze groeiende dreiging verwoestende gevolgen kan hebben voor leeuwenpopulaties.  
 
De studie werd uitgevoerd in het Mozambikaanse deel van het Greater Limpopo Transfrontier Conservation Area - waaronder het Kruger National Park in Zuid-Afrika. De gerichte stroperij van leeuwen voor lichaamsdelen was goed voor 61% van de sterfgevallen in het Limpopo National Park en voor 35% van alle sterfgevallen in een groter gebied. De onderzoekers vonden ook dat vergeldingsdoden voor vee-conflicten 51% van de totale sterfte uitmaakte en in 48% van deze gevallen werden lichaamsdelen verwijderd. Deze cijfers tonen aan dat mens/wildlife conflicten dus een hele belangrijke oorzaak is van het feit dat leeuwen uitsterven.

Eerder zijn soortgelijke conclusies gemeld van het Greater Limpopo Carnivore-programma, die deelnamen aan dit Panthera-onderzoek. De studie legde het verband tussen de escalatie in stroperij van wilde leeuwen en de toenemende export van in gevangenschap gefokte leeuwenskeletten en lichaamsdelen in Zuid-Afrika, die sinds 2007 exponentiële groei heeft laten zien. Deze handel voedt een groeiende markt in Azië voor luxeproducten, zoals wijn met leeuwenbotten. Hierbij worden steeds vaker plaats leeuwenbotten gebruik in plaats van tijgerbotten omdat tijgerbotten ook al steeds schaarser worden.
 
De populatie leeuwen is de afgelopen grofweg 25 jaar in Afrika met naar schatting 43% afgenomen en hun leefgebied is de afgelopen 50 jaar met 75% afgenomen. De achteruitgang is voornamelijk veroorzaakt doordat er minder prooien zijn en afname van het leefgebied komt grotendeels door toename van veehouders. De studie merkt ook op dat niet-duurzame trofeejacht ook verantwoordelijk zijn voor de afname van de leeuwenpopulatie.
 
Dr. Paul Funston, directeur van het leeuwenprogramma van Panthera, verklaarde: “We hopen dat deze studie de wereldwijde gemeenschap voor natuurbehoud en alle regeringen die deelnemen aan de handel in leeuwenbotten en lichaamsdelen waarschuwt voor de ernstige bedreigingen die het met zich meebrengt. We hebben de tol gezien die deze handel heeft gehad op andere wilde kattensoorten en moeten daarom waakzaam zijn over de invloed die het heeft op aanwezig van leeuwen in Afrika. ”
 
Lees hier het volledige artikel.