Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Dierenbescherming Zuid-Afrika viert grote overwinning voor Zuid-Afrikaanse leeuwen

Stampersgat, 18 september 2023

Goed nieuws!

De NSPCA (National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals) in Zuid-Afrika viert een grote overwinning voor leeuwen in de eerste succesvolle zaak van het land tegen de wrede, nalatige opsluiting van deze wilde dieren. 

Dit oordeel komt in een tijd waarin de erfenis van de slechte behandeling van Zuid-Afrikaanse leeuwen voortduurt: gekenmerkt door commerciële fokkerij, canned hunting, handel in leeuwenbotten, aaien van welpen en misleidende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk voor toeristen.

Een eerste inspectie in januari 2022 van de betreffende boerderij Steilfontein in Petrus Steyn, Vrijstaat, waar verschillende grote katachtigen zijn gehuisvest, bracht verschillende welzijnsproblemen aan het licht. Zo bleken de dieren onvoldoende drinkwater te krijgen, waren er geen of onhygiënische verblijven en kregen de dieren rottend vlees te eten. Bij latere inspecties bleken de omstandigheden helaas verder verslechterd. Bij een laatste inspectie, kwamen twee witte leeuwinnen aan het licht die kreupel leken in hun achterpoten en tekenen van pijn en ongemak vertoonden.

Uit het tijdens de inspecties verkregen bewijsmateriaal bleek dat de dieren onnodig moesten lijden. De zaak werd in juni 2022 ingeleid en op 30 augustus 2023 afgerond, waarbij de rechtbank de verdachte schuldig bevond aan overtreding van de wet, in het bijzonder artikel 2, lid 1, onder 1 [verwaarlozing]. Het Hof veroordeelde de verdachte tot een boete of twaalf maanden gevangenisstraf. 

Lees hier het volledige bericht. 

Fotos: NSPCA