Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Bemoedigend nieuws uit China

Stampersgat, 14 april 2024 

In maart werd een voorstel ingediend tijdens het Nationale Volkscongres in China, om de ontwikkeling en het gebruik van vervangers voor bedreigde planten,- en diersoorten in traditionele Chinese medicijnen (TCM) te bevorderen, zo meldt Environmental Investigation Agency (EIA).

Zhao Wanping, de afgevaardigde van het Nationale Volkscongres die het voorstel indiende, wees erop dat het verbieden van het gebruik van wilde diersoorten op basis van uitstervingsrisico en ethische overwegingen,  onvermijdelijk is.

Dit is bemoedigend nieuws aangezien het gebruik van bedreigde dier,- en plantensoorten in TCM een belangrijke veroorzaker is van illegale handel in vaak al bedreigde soorten. Dit brengt vele dier (en planten)soorten naar de rand van uitsterven. Wat hierbij extra verontrustend is, is dat China sterk inzet op de export en verbreding van TCM in het buitenland en het heeft het opgenomen in hun vijfjarenplannen. De Belt and Road Initiative (Nieuwe Zijderoute) speelt hierbij een belangrijke rol.

Uit berichten in de media blijkt dat de Chinese regering inmiddels TCM-samenwerkingsovereenkomsten heeft ondertekend met meer dan 40 buitenlandse overheidsdepartementen en internationale organisaties, 30 overzeese TCM-centra en 75 internationale TCM-samenwerkingsstations heeft opgezet en TCM is opgenomen in 16 vrijhandelsovereenkomsten.https://stichtingspots.nl/onze-projecten/lobby-in-de-politiek/

Als SPOTS zetten wij ons al jarenlang in tegen het gebruik van bedreigde dier,- en plantensoorten in TCM. Wij voeren hiertoe o.a. een lobby in de Nederlandse en Europese politiek. Wij hebben op zich niets tegen TCM maar wel als het gebruik ervan leidt tot uitsterving van soorten. Het is bizar dat de wereld inzet op het behoud van biodiversiteit en hier vaak miljarden in investeert, en deze anderzijds door TCM onder druk wordt gezet.

Hoewel het om een relatief klein gedeelte gaat, zorgt dit gedeelte van TCM voor een enorme illegale handel in bedreigde soorten. De neushoorn, pangolin (schubdier) en tijger zijn de bekendste maar we zien de verontrustende trend waarbij meer en meer ‘vervangende’ dieren gebruikt worden zoals jaguars, leeuwen en luipaarden als vervanging voor de tijger. Dit dier staat onder ernstige druk (schattingen gaan uit van zo’n 4000 tijgers wereldwijd) waarbij de vraag vanuit TCM een belangrijke bedreiging is.

Recent publiceerde SPOTS in samenwerking met Bears in Mind, IUCN NL en Earth League International nog een onderzoeksrapport over dit onderwerp.

Foto: Het medicijn Tong Ren Da Huo Luo Wan waar luipaardbot in verwerkt is, te koop in een apotheek in Guangzhou, China (c) EIA. Luipaard wordt in tenminste 45 gepatenteerde TCM medicijnen gebruikt.