Zuid-Afrika wil fokindustrie leeuwen aanpakken

Stampersgat, 28 november 2018

Enige tijd terug vond er een hoorzitting plaats in het parlement van Zuid-Afrika over de fokindustrie van leeuwen. Tijdens de tweedaagse hoorzitting kwamen alle partijen (voor- en tegenstanders) aan het woord, ook SPOTS leverde haar bijdrage, en vorige week kwam de commissie met de resultaten. En die zijn vernietigend te noemen voor de fokindustrie…..

In grote lijnen stelt de commissie het volgende:

  • De hele fokindustrie van leeuwen (maar ook van bv cheeta’s) heeft tot wereldwijde commotie geleid. Dit heeft geleid tot ernstige schade van het merk Zuid-Afrika met als resultaat afnemende toeristenaantallen en dus verlies aan inkomsten
  • De hele fokindustrie bevoordeelt alleen enkele mensen (de fokkers) maar doet niets voor natuurbescherming en ook niet voor de bevolking van Zuid-Afrika
  • Toeristen en vrijwilligers worden voorgelogen over de natuurbeschermingswaarde van de fokindustrie alsook het nut van interacties met leeuwen (en cheeta’s).
  • De hele industrie (het fokken, de interacties, de canned hunting en de export van leeuwen skeletten) moet onder de loep genomen worden alsook veranderd of zelfs gestopt worden
  • De export van leeuwen skeletten kan leiden tot gevaren voor de algemene volksgezondheid (zoals overdracht van ziektes). Daarmee komt Zuid-Afrika in gevaar omdat ze hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden
  • De export van skeletten van gefokte leeuwen leidt tot extra druk op handel in lichaamsonderdelen van wilde leeuwen. Dat is zeer ernstig aangezien de wilde leeuw al met uitsterven wordt bedreigd.

De commissie adviseert het volgende:

  • Het verantwoordelijke Ministerie (DEA) moet zeer urgent met nieuw beleid komen alsook wetten om tot een einde te komen van de export in botten van leeuwen
  • Het verantwoordelijke Ministerie (DEA) moet een uitgebreid onderzoek doen naar alle centra waar leeuwen en cheeta's en tijgers gefokt worden alsook naar faciliteiten waar interacties worden aangeboden. De commissie stelt; ‘the most positive outcome from a reputation management point of view would be for South Africa to ban captive lion breeding, especially where such breeding has become counterproductive or harms the image of the country”.
  • De betreffende Ministeries moeten met een duidelijk beleid en plannen komen hoe zij ervoor gaan zorgen dat het welzijn van de gefokte dieren gewaarborgd gaat worden. Het is de commissie duidelijk geworden dat er heel veel mis is met het welzijn van de gefokte dieren
  • Het betreffende Ministerie moet haar eerdere besluit om de export van leeuwen skeletten te verhogen naar 1500, heroverwegen. Duidelijk is namelijk geworden dat voor dit besluit alleen maar commerciële motivaties te vinden zijn
Het hele rapport van de commissie is hier te vinden.

SPOTS is ontzettend blij met de duidelijke stelling die genomen is door het parlement van Zuid-Afrika. Duidelijk is ook geworden dat zij zich ervan bewust is dat door de wereldwijde commotie rondom fokken, interacties, canned hunnting en export leeuwen skeletten, er ernstige reputatie schade is opgelopen. Eerder meldde het Ministerie van Toerisme al dat er voor het eerst in jaren, een afname van toeristen te zien was. Men gaf als mogelijke oorzaak daarvan o.a. aan de fokindustrie van leeuwen.

Al jaren zetten heel veel organisaties wereldwijd, zich af tegen deze verderfelijke industrie van Zuid-Afrika. Vanuit Nederland zijn wij als SPOTS daar al jarenlang actief in en we werken hierbij nauw samen met internationale partners zoals Campaign Against Canned Hunting, Blood Lions en Born Free. In Nederland is al veel bereikt: zo heeft de toeristenbranche richtlijnen aangenomen rondom dieren in toerisme en worden interacties met wilde dieren zoals leeuwen, afgekeurd. Ook de toeristische scholen hebben standaard aandacht voor dit onderwerp. Maar uiteindelijk is het essentieel dat er ook in Zuid-Afrika zelf, actie wordt ondernomen. Dat is nu in werking gezet en wij zijn ervan overtuigd dat dit vooral tot stand is gekomen door druk van buitenaf.

Hoewel we er nog niet zijn, zijn de conclusies van de commissie baanbrekend te noemen. Wij gaan ervan uit dat, zeker omdat ook het Ministerie van Toerisme duidelijk aangeeft dat de fokindustrie belemmerend werkt voor het merk Zuid-Afrika, stappen ondernomen gaan worden. Uiteraard houden wij alsook onze partners, dit nauwlettend in de gaten.