Teken onze petitie!

De WHO (World Health Organization) zal tijdens de World Health Assembly die eind mei bij elkaar komt in Genève, traditionele medicijnen (TM en dus ook TCM – traditionele Chinese medicijnen) opnemen in de ICD (International Classification of Diseases). Hoewel de ICD niet gaat over geneesmiddelen, is de algemene verwachting dat opname in deze lijst leidt tot meer acceptatie en dus tot een groei van TM en TCM. China heeft jarenlang gelobbyd voor deze opname en dat is niet voor niets: zij ziet TCM als exportmiddel en verwacht dus ook dat een opname tot verdere groei van TCM zal leiden.

Nu heb ik niets tegen TM of TCM. Maar feit is wel dat TCM ook bekend staat vanwege zijn gebruik van bedreigde dieren en planten. Dit is een eeuwenoud gebruik waar nog steeds veel waarde aan wordt gehecht. Veel mensen in Azië denken dat specifieke lichaamsonderdelen van dieren, helend werken tegen allerlei ziektes en kwalen ondanks het feit dat al lang is bewezen dat het om fabels gaat. De hoorn van neushoorn bijvoorbeeld bestaat uit keratine waar ook onze nagels van gemaakt
zijn. En toch is het bijgeloof nog steeds dat de hoorn helend zou werken tegen allerlei ziektes. Wij denken dat het daarom essentieel is dat de aangesloten leden van de WHO, waaronder ook Nederland, zich expliciet uitspreken tegen deze vorm van gebruik in TM en TCM. Vele diersoorten
staat het water al aan de lippen. Een toenemende druk middels illegale handel, mogelijk mede versterkt door opname in ICD, kunnen ze er simpelweg niet bij hebben.

Vandaar dat SPOTS, ondersteund door andere stichtingen, het initiatief heeft genomen om een brief op te stellen gericht aan alle aangesloten WHO leden. Deze brief willen wij bij hen verspreiden via de
WHO. In de brief spreken wij onze zorg uit en doen we ook een dringend verzoek op een duidelijke stellingname tegen dit soort gebruik van TM en TCM. Dat is geen vreemd verzoek: de WHO doet dagelijks aanbevelingen wat wenselijk en niet wenselijk is op vlak van gezondheid met het oog op de wereldgezondheid. Wij vinden het dan ook meer dan logisch dat zij ook hier een uitspraak doet. Het gaat hier wellicht niet om wereldgezondheid maar wel om werelderfgoed. Het kan niet zo zijn dat
door deze beslissing van WHO, er nog meer druk gaat komen op al bedreigde dieren en planten; jouw en mijn erfgoed.

Wat kun jij doen?
Wij vinden dat niet alleen organisaties hun zorg zouden moeten kunnen delen maar ook individuele burgers. Dagelijks staat social media bol van de berichten over illegale handel, vaak gedreven door de vraag vanuit Azië, en de reacties daarop zijn niet mals. Dit is het moment waarop jij je stem kunt laten horen. Help ons jullie zorg over te dragen aan de aangesloten leden van de WHO. Hoe meer handtekeningen, hoe meer kans we maken een duidelijk signaal te kunnen afgeven.

Dus teken, deel en vraag actief aandacht voor de petitie bijvoorbeeld door hem na ondertekening, te delen op jouw social media.

De link naar de petitie,
https://www.thepetitionsite.com/nl-nl/takeaction/922/691/606/


Let op: er wordt gevraagd om je adresgegevens. Ik begrijp dat sommigen hiervoor huiverig kunnen zijn. Care2 heeft echter een policy waarbij ze nooit zomaar iets met je gegevens doet; daar moet je expliciet goedkeuring voor geven. Ikzelf ben geregistreerd lid en ben nooit ongevraagd door ze gespamd.

Dank voor het verheffen van je stem….
Simone Eckhardt