Knuffelfarms = dierenmishandeling. Bezoek geen knuffelfarms!

Mooi nieuws – Nederland neemt zitting in de Big Cat Task Force

Stampersgat, 21 april 2022

Mooi nieuws uit politiek Den-Haag. De Minister van LNV die o.a. verantwoordelijk is voor CITES, heeft net toegezegd dat Nederland met veel enthousiasme zitting zal nemen in de Big Cat Task Force. Dat is enorm mooi nieuws, zeker omdat SPOTS al enige tijd een lobby op dit onderwerp gevoerd heeft in de politiek.

Waar gaat het om?

Praktisch alle landen van de wereld zijn vertegenwoordigd in CITES. Dit is een verdrag waarbij landen met elkaar afspraken maken over handel in wilde dieren. Achterliggende gedachte is dat handel in wilde dieren kan leiden tot uitsterving van diersoorten dus deze moet gereguleerd worden. Eens in de 3 jaar komen alle aangesloten CITES landen bijeen, zo ook einde dit jaar (november). Helaas zijn er zoveel dier,- en plantensoorten die bedreigd worden, dat de tijd eigenlijk altijd tekort is om goede en degelijke afspraken te maken voor alle soorten.

Een belangrijke groep dieren die leidt onder vooral de illegale handel, zijn de wilde katachtigen. Zo neemt de vraag naar hun lichaamsdelen toe; deze zijn geliefd in traditionele medicijnen zoals traditionele Chinese medicijnen (TCM). Dit leidt tot een enorme illegale stroperij en handel wat grote druk geeft op hun voortbestaan. Voor de cheeta ligt het probleem in een andere hoek. Helaas zijn er nog steeds veel mensen die dit dier als huisdier willen hebben. Cheeta welpen worden daarom op grote schaal uit het wild geroofd waardoor hele populaties onder druk komen te staan.

Omdat tijdens CITES overleggen handel in alle wilde dieren en planten behandeld worden, is de angst dat de wilde katten hiertoe onderbelicht blijven. Vandaar de oprichting van de Big Cat Task Force die zich geheel bezighoudt met deze dieren en de problemen die hen bedreigen.

SPOTS lobby

SPOTS heeft in politiek Den-Haag een lange lobby gevoerd om ook de cheeta als dier benoemd te krijgen in deze Task Force. Onze lobby was succesvol. De cheeta staat nu inmiddels in de lijst van opgenomen dieren zoals ook onze twee andere focusdieren, de luipaard en leeuw. Vervolgens bleef over: gaat Nederland ook zitting nemen in deze Task Force. En vanmiddag zegde de Minister van LNV dit dan toe, na vragen gesteld door Dion Graus. En dat niet alleen; hij zegde toe dat dit met veel enthousiasme gedaan zal worden.

Wij zijn enorm blij met deze toezegging want op die manier kan de belangrijke expertise van Nederland meegenomen worden in deze Task Force. Nederland is ook altijd enorm betrokken op vraagstukken rondom illegale handel dus we zijn meer dan positief over wat zij kan bijdragen. Daarnaast kunnen wij als SPOTS ook nog zijdelings een vinger aan de pols houden door deze toetreding.

Mijlpaal

Voor ons persoonlijk is deze toetreding van Nederland echt een mijlpaal. Onze lobby in de politiek stond in teken van 3 punten: betere bescherming van het dier de leeuw en betere bescherming en aandacht voor de cheeta middels de Big Cat Task Force waarbij toetreding van Nederland essentieel was. Deze twee punten hebben wij succesvol kunnen afronden.

Ons derde en laatste punt omvat traditionele medicijnen en dan met name traditionele Chinese medicijnen. Wij hebben niets tegen traditionele medicijnen maar wel tegen dat gedeelte waarbij bedreigde wilde dieren worden gebruikt. Ook hier hebben wij al het nodige bereikt. Zo is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer waardoor de Minister onderzoek gaat uitvoeren naar de omvang van bushmeat en traditionele medicijnen in Nederland. Maar op dit derde punt hebben wij nog wel een aantal zaken die we willen bereiken. Daarop zetten we volop in, gesteund door successen zoals deze.

Meer weten over onze lobby in de politiek? Lees hier dan verder.

Foto: er is een levendige illegale handel in cheeta welpen die zeer geliefd zijn als huisdier. De vraag leidt tot grote druk op vooral de populatie cheeta’s in de Hoorn van Afrika die hierdoor dreigt uit te sterven. Copyright foto: Patricia Tricorache