Hooggeplaatst panel gaat Zuid-Afrikaanse leeuwenbotten handel onderzoeken

Stampersgat, 14 januari 2019
 
De nieuwe minister van Milieuzaken van Zuid-Afrika, Nomvula Mokonyane, zegt dat het ministerie een panel op hoog niveau zal benoemen om beleid en wetgeving te herzien over zaken die te maken hebben met het hanteren, beheren, fokken, jagen en handelen van olifanten, leeuwen, luipaarden en neushoorns.
 
Een van de mandaten van het panel heeft betrekking op de in gevangenschap levende leeuwen en de noodzaak om 'duurzaam gebruik te harmoniseren met strikt gecontroleerde wettelijke internationale handel en toezicht'. De bevestiging van dit panel komt op de destijds aangekondigde intentie van waarnemend minister Derek Hanekom om dit panel op te richten naar aanleiding van een rapport na een tweedaagse zitting over dit onderwerp afgelopen augustus.
 
Het rapport riep op tot een beleids- en wetgevingsevaluatie van het in gevangenschap fokken van leeuwen ten behoeve van trophy hunting en de handel in leeuwenbotten met als "standpunt om een ​​einde te maken aan deze praktijk."
 
De voorzitter van de commissie, Mohlopi Mapulane, zei: "Het lijkt erop dat de reputatie van Zuid-Afrika op het gebied van bescherming wordt aangetast door deze praktijk, die niet lijkt te profiteren van een bredere instandhouding, maar van een klein aantal fokkers zonder behoorlijke wetenschappelijke of conserverende basis." Uit een landelijk onderzoek onder Zuid-Afrikaanse burgers bleek een overweldigende publieke bezorgdheid over de in gevangenschap levende leeuwenfokkerij, waarbij een grote meerderheid het ermee eens was dat het schadelijk is voor de internationale reputatie van het land.
 
Het departement voor milieuaangelegenheden van Zuid-Afrika heeft jarenlang een aantal emotionele en complexe problemen met betrekking tot wildbehoud en duurzaamheid aangepakt, met name met betrekking tot een aantal iconische soorten. Deze omvatten bijvoorbeeld het beheer van olifanten, de ivoorvoorraad, de handel in neushoornhoorn en de opkomende kwestie van de handel in leeuwenbotten.

Het mandaat van de afdeling is om het recht op bescherming van het milieu, voor huidige en toekomstige generaties, redelijke wetgevende en andere maatregelen te garanderen die een ecologisch duurzame ontwikkeling en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen verzekeren en tegelijkertijd gerechtvaardigde economische en sociale ontwikkeling bevorderen, zei Mokonyane.
 
"Rekening houdend met de huidige nalevingsinspecties van leeuwen fokfaciliteiten die in het hele land worden uitgevoerd, is er behoefte aan harmonisatie van duurzaam gebruik met strikt gecontroleerde wettelijke internationale handel en toezicht," zei ze. Minister Mokonyane heeft het leeuwebotten exportquotum van 2019 teruggebracht naar 800 skeletten in plaats ven de in juni 2018 aangekondigde verhoging naar 1500 skeletten.  Deze afname is in lijn met het rapport van de parlementaire portfoliocommissie voor milieuaangelegenheden.
 
De Afrikaanse leeuw is opgenomen in bijlage II bij CITES, wat betekent dat levende leeuwen en leeuwendelen alleen internationaal kunnen worden verhandeld onder strikte regelgeving. Zuid-Afrika is een van de slechts zeven landen in de wereld met een aanzienlijke leeuwenpopulatie. Op dit moment leven er zo ongeveer 3500 leeuwen in het wild in Zuid-Afrika. Daarnaast leven er in Zuid-Afrika ruim 7.000 leeuwen in gevangenschap in ongeveer 260 verschillende fokfaciliteiten.
 
In 2018 kondigde de Amerikaanse jachtgroep Safari Club International aan dat het binnen de club niet langer toegestaan ​​zal zijn om het jagen op leeuwen en het veilen van delen van deze geschoten leeuwen te stimuleren, waarbij ze zeggen dat de canned hunting industrie"een twijfelachtige waarde heeft voor het behoud van leeuwen in het wild. ” Andere jachtorganisaties hebben zich ook uitgesproken tegen de jacht op jagen op in gevangenschap gefokte leeuwen, waaronder de Dallas Safari Club, Boone en Crockett Club, Operators en Professional Hunter Associations of Africa en Namibia Professional Hunters Association.
 
Lees hier het volledige artikel.