Goede en slechte projecten / The good, the bad and the Ugly

SPOTS is er eigenlijk geen voorstander van om lijsten op te stellen van in onze ogen ‘foute’ en ‘goede’ projecten. De reden daarvoor is dat er in Zuid Afrika alleen al, honderden projecten zijn waarbij je vrijwilligerswerk kunt doen. Het is onmogelijk voor ons om al die projecten te kennen en om er dus een definitief oordeel over te kunnen vellen. Bovendien loop je het gevaar dat als je een project niet noemt in bijvoorbeeld de ‘negatieve’ lijst, de conclusie getrokken zou kunnen worden dat het dus een ‘goed’ project is. Wat zeker niet zo hoeft te zijn.

Wij blijven het dus erg belangrijk vinden dat mensen ook zelf nadenken alvorens ze als vrijwilliger of toerist een plaats bezoeken waarbij ze in contact kunnen komen met wilde dieren, zoals de leeuw. Dat is op zich helemaal niet zo moeilijk namelijk. Plaatsen die wij ‘knuffelfarms’ noemen en die in onze ogen negatief zijn, hebben bepaalde kenmerken (zie deze pdf). Door hier naar te kijken, bijvoorbeeld door de website van het betreffende project te checken, kun je eigenlijk al direct filteren of het een goed of slecht project is.

De lijsten die wij hier publiceren, hebben wij overgenomen van de organisatie ‘Volunteers in Africa beware’. Zij baseren hun lijsten op ervaringen van mensen die ooit als vrijwilliger aan de slag zijn gegaan bij deze projecten en op basis van artikelen. Daarnaast hanteren zij kenmerken van zo’n knuffelfarm, zoals wij dat ook doen.

Wat is goed en wat is slecht.
Een slecht project is in onze ogen een project waarbij dieren systematisch gefokt worden die vervolgens in interactie komen met mensen. Op zo'n knuffelfarm zijn altijd jonge dieren aanwezig. Deze dieren worden vaak al op jonge leeftijd weggehaald bij hun moeder om ze zo te laten wennen aan mensen. Dit is traumatisch voor beiden. Het verhaal dat deze dieren worden uitgeplaatst in het wild of naar een goed dierenpark gaan, is een fabeltje. Op jaarbasis worden honderden dieren gefokt en daar is uiteraard geen ruimte voor. Ter indicatie: in Zuid Afrika alleen al leven meer dan 6000! gefokte leeuwen. Daar komen elk jaar nieuw gefokte dieren bij. Als je logisch nadenkt, besef je dat deze aantallen nooit uitgeplaatst kunnen worden. Niet in een park en niet in een dierentuin. Het is dus zeer de vraag waar deze gefokte welpjes blijven bij volwassen worden.

 

SPOTS zet zich in voor de wilde dieren en ondersteunt geen opvangcentra. In onze ogen dragen vrijwilligers en toeristen het meeste bij aan natuurbescherming door projecten te bezoeken die zich richten op de dieren in het wild. Het is vijf voor twaalf voor de wilde katten dus steun aan hen is essentieel.

Een alternatief is een project waarbij dieren noodgedwongen moeten worden opgevangen. Bijvoorbeeld omdat ze gewond zijn of verweest. Onze voorkeur gaat altijd uit naar vrijlating van dieren in het wild maar dat is niet altijd mogelijk. Dan is een opvangcentrum een goed alternatief. Maar bij een goed project wordt het contact tussen mens en dier vermeden en worden zeker geen dieren gefokt. En er zijn nooit altijd jonge dieren zoals leeuwenwelpjes aanwezig. 

Hier de link naar het PDF document met projecten opgesteld door Volunteers in Africa beware. Ook op onze site www.stichtingspots.nl is meer informatie over verantwoord vrijwilligerswerk terug te vinden. 
De lijst is met name gebaseerd op Zuid Afrika omdat dit het land is waar de meeste vrijwilligers en toeristen in nauw contact treden met dieren zoals leeuwenwelpen. Maar ook de Tiger Temple in Thailand als Alert in Zimbabwe en Zambia, zien wij als 'slecht'. Want ook hier kun je in contact treden met (jonge) leeuwen, wordt er systematisch gefokt en is het zeer onduidelijk waar deze dieren blijven. Nog nooit heeft dit project een leeuw uitgeplaatst in het wild. 

Deel deze pagina